In gesprek over KLIC-WIN

In gesprek over KLIC-WIN

24 december 2018

Met KLIC-WIN komt er een belangrijke verandering aan in de graafketen. We spraken met Jan Bijker (ambassadeur KLIC-WIN, namens Bouwend Nederland) en Henk Geurts (programmamanager KLIC-WIN) over de ontwikkelingen.

In september is Jan Bijker benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau onder andere vanwege zijn inzet voor het verbeteren van de ondergrondse infrasector. Eigenlijk mag hij met pensioen, maar vanuit het KLIC-WIN programma is hij toch gevraagd om als ambassadeur voor het project KLIC-WIN op te treden. “Grondroerders telden in het proces aanvankelijk niet mee. Er waren alleen maar netbeheerders, en wij als grondroerders moesten vooral goed graven”, vertelt Jan. “Nu in het proces rondom WIBON en KLIC-WIN denken en testen ook de serviceproviders, softwareleveranciers en grondroerders mee. Iedereen brengt ervaring in waar de ander niet aan denkt.”

Henk Geurts beaamt dit: “Netbeheerders en grondroerders komen steeds dichter tot elkaar met meer openheid en transparantie naar elkaar. Zo komen we samen tot de beste oplossing.” Henk Geurts is programmanager, vanaf april 2017 is hij eerste aanspreekpunt voor KLIC-WIN. Naast de netbeheerders zijn ook het Kadaster en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertegenwoordigd in het programmateam KLIC-WIN. Ook het Agentschap Telecom kijkt nu mee, samen zorgen we ervoor dat alle partijen tijdig aanhaken bij KLIC-WIN en straks voldoen aan de WIBON.

Wat is KLIC-WIN?
KLIC-WIN is een uitwerking van WIBON en INSPIRE. Concreet zijn er twee belangrijke wijzigingen:

  1. Klic-meldingen zullen in vectorformaat worden geleverd, waardoor data accurater wordt weergegeven, wat meer mogelijkheden geeft.
  2. Er komt een centrale databank bij het Kadaster, alle informatie voor Klic-meldingen is hierdoor direct beschikbaar. Netbeheerders kunnen er voor kiezen de eigen netinformatie hier te plaatsen of nog op de ‘oude’ manier aan te blijven leveren.

Lees meer over KLIC-WIN en WIBON in de blog die we hier eerder over schreven. 

Verantwoordelijkheid

“De kabels gaan niet anders liggen. Sommige bedrijven hielden in het verleden de gegevens niet goed bij. Daar hebben aannemers nog steeds dagelijks last van”, vertelt Bijker. Hij vindt ook de prijs- en tijdsdruk erg lastig: “Hierdoor ontstaat gauw een cultuur van ‘we nemen het risico maar’ en dat moet eruit. Dat kun je voor de maatschappij niet meer maken. Met de CROW500 ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de grondroerder, maar ook bij de opdrachtgever. Er zijn ook netbeheerders die hier goed op inspelen en zeggen: ‘dat is ook onze verantwoordelijkheid’.

Technische mogelijkheden

De kabel en leidinginformatie wordt vanaf medio 2019 een stuk duidelijker en completer aangeleverd. Het verschil wordt pas duidelijk in het gebruik, vertelt Geurts: “Verder is het aan de markt en daar zie ik een belangrijke toegevoegde waarde voor partijen zoals GOconnectIT (met de Klic App) in het voorkomen en vastleggen van graafschade en terugmelding van afwijkende liggingen en weesleidingen. Dit verbetert ook weer de data van netbeheerders.”

Bijker vult aan: “Eerder waren er technisch minder mogelijkheden. Dat netbeheerders alle informatie hebben gevectoriseerd geeft veel gemak en plezier. De kwaliteit verbetert en er kan sneller worden geleverd.” Geurts: “Je kunt componenten opvragen, waar je meer informatie over krijgt. Ook de aansluitleidingen zijn op termijn verplicht, ook gevectoriseerd zoals ook de andere leidingen. Daar zit nu meer dan vijftig procent van de schades op.”

Positieve samenwerking

De aanlevering naar vectorbestanden vraagt ook technische aanpassingen. Geurts ligt dit toe: “Er ligt een belangrijke rol bij de serviceproviders voor netbeheerders, maar ook voor de softwareleveranciers aan de grondroerderskant. Heel veel bedrijven, ook netbeheerders, laten zich ontzorgen. Van de 1100 netbeheerders, zijn er ongeveer 80 die zelf de software bouwen, dat zijn de grotere. De rest werkt allemaal via softwareleveranciers en serviceproviders die daar een belangrijke rol in hebben.” Jan: “Vroeger was er een afstand tussen de overheidsinstanties en softwareleverancier, dit hebben we nu overbrugd.” Geurts: “Dat heeft positieve gevolgen op de manier van samenwerken.” Bijker: “Jullie – als GOconnectIT – zijn ook bij het proces betrokken en ook grondroerders testen mee. Natuurlijk is het Kadaster heel welwillend om alles snel op te lossen en samen te werken. Daar kunnen we met zijn allen trots op zijn.”

Vanaf 2 januari 2019 kunnen netbeheerders werken met de nieuwe vereisten en vanaf 1 juli 2019 is dit voor alle netbeheerders verplicht. Grondroerders hoeven weinig aan te passen, zolang de software maar aangepast is aan deze nieuwe manier van aanleveren. GOconnectIT zorgt er uiteraard voor dat de klanten, ondanks de gewijzigde aanlevering, in het veld op dezelfde manier gebruik kunnen blijven maken van de Klic App.

Vragen over KLIC-WIN?

Neem contact op met

Contact person photo
Simone Wismans +31857733650
Vorige item
Volgende item