Herinrichting woonwijk Leusderkwartier Amersfoort

Herinrichting woonwijk Leusderkwartier Amersfoort

20 juni 2018

GOconnectIT is vaak betrokken bij grote verleggingen van bijvoorbeeld snel- of rijkswegen, daarnaast zetten we onze expertise ook in bij relatief kleinere projecten. De herinrichting van het Leusderkwartier in Amersfoort is daar een voorbeeld van. De complexiteit zit hier vooral in het zo klein mogelijk houden van de overlast voor alle bewoners van deze wijk.

Jasper Selten werkt als coördinator van kabels en leidingen vanuit een leegstaande schoolpand aan dit project samen met Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de gemeente Amersfoort. Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV is gestart met de voorbereidende kabel- en leidingwerkzaamheden en vervangingen. Vervolgens komt Van Gelder in beeld voor de nieuwe rioolaanleg en ook als coördinator voor de samenwerkende nutspartijen. Op dit moment is er sprake van een overgangsperiode waarin de werkzaamheden van Van den Heuvel in volle gang zijn en Van Gelder gestart is met de grootschalige aanpassingen.

De aanleiding voor de herinrichting is het verslechterde wegdek en de verouderde riolering, die op sommige plaatsen ruim honderd jaar oud is. Ook worden in diverse straten verkeerskundige aanpassingen aangebracht om te zorgen voor een beter en veiliger ruimtegebruik. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering, het aanleggen van een hemelwaterriool en het herinrichten van de openbare ruimte. In de voorbereidende fase hebben participatiegroepen met zowel ondernemers als bewoners een belangrijke rol gespeeld. De input van deze groepen is meegenomen om het referentieontwerp te realiseren. Zo verwachten de ondernemers dat hun winkel of bedrijf te allen tijde bereikbaar blijft.

Er zijn verschillende manieren om de herinrichting van een woonwijk aan te pakken. Van Gelder heeft gekozen voor de werkwijze waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met de omgeving en de bewoners. Dit betekent dat de werkzaamheden van Van den Heuvel en Van Gelder gedeeltelijk gelijktijdig plaatsvinden en dat bewoners zo kort mogelijk overlast ervaren. De straten gaan bijvoorbeeld per klein gedeelte open voor de voorbereidende werkzaamheden, vervolgens weer dicht gaan en een paar maanden later opnieuw open gaan. Zo ligt de straat niet maandenlang open. Per huizenblok of een gedeelte van de straat werken Van den Heuvel en Van Gelder aan het onderhoud, waardoor steeds een klein gedeelte van de straat voor kortere tijd open ligt.

Voor Van den Heuvel en de netbeheerders is Jasper Selten eerste aanspreekpunt voor de afstemming van hun werkzaamheden met Van Gelder. Omdat de planning zo nauw op elkaar aansluit is de afstemming tussen de diverse partijen een extra uitdaging voor de samenwerking, zowel in overleggen als buiten in de sleuf. De kennis van GOconnectIT op het gebied van het proces van vervanging en verlegging, graafschadepreventie en procedures en regelgeving komt hier in alle facetten goed van pas.

Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in de eerste helft van 2019 afgerond en kan het riool weer een lange tijd veilig gebruikt worden.

Meer blogs

Meer weten over dit project?

Neem contact op met

Contact person photo
Jasper Selten +31857733650
Vorige item
Volgende item