DSP: Noodzakelijk kwaad, of kans op procesverbetering?

DSP: Noodzakelijk kwaad, of kans op procesverbetering?

24 juni 2016

Volledig digitale uitwisseling van gegevens. In veel sectoren is dit al ruim 10 jaar een feit, terwijl het in de kabel- en leidingbranche slechts in de kinderschoenen staat. Maar waar tot voor kort het uitwisselen van PDF-bestanden al werd gezien als digitale gegevensuitwisseling, gaat het er nu echt van komen. 

Het Digitaal Samenwerking Platform
De Digitale Rotonde stierf een aantal jaar geleden vanwege uiteenlopende belangen en timing nog in schoonheid. Toch was het erg nuttig, want de discussie voor ketenintegratie werd aangezwengeld. Vervolgens werd in Zuid-Nederland met het systeem GEMMA een nieuwe werkwijze voor het huisaansluitproces geïmplementeerd. In deze regio is de aanlevering van opdrachtgegevens en de teruglevering van onder andere revisie in XML bij combi-huisaansluitingen al sinds 2013 een bewezen concept. De Digitale Rotonde en GEMMA legden uiteindelijk de basis voor het Digitaal Samenwerking Platform (DSP). De bouw van dit platform is voorgefinancierd door Enexis en Liander waarbij aannemers Gebr. van der Steen en Siers de ontwikkeling met kennis en kunde ondersteunen. Dit platform moet de landelijke standaard worden. En nu het eenmaal is gebouwd, gaat het hard. Diverse netbeheerders willen dat hun huisaannemers aan het einde van dit jaar op het DSP zijn aangesloten.

Voordelen voor netbeheerders 
Dat netbeheerders vaart zetten achter de aansluiting van aannemers op het DSP is begrijpelijk. Recent door DSP gepresenteerde cijfers van netbeheerders die reeds ervaring met de digitale uitwisseling van gegevens hebben, tonen enorme procesbesparingen aan. Enexis is bezig met een volledig proces en ICT re-design waarmee een significante besparing van tientallen Fte’s in het aansluitproces wordt gerealiseerd. Het gunstige kosten/baten ratio van Brabant Water zorgt ervoor dat de investeringen in ongeveer 1 jaar worden terugverdiend. Evides geeft een eerste voorzichtige schatting op basis van een pilot, waarbij het nieuwe proces honderden euro’s per aansluiting bespaart. Dit alles is het gevolg van het feit dat tot wel 95% van de (revisie)gegevens zonder extra menselijke handelingen direct vanaf de put in het GIS en de administratieve systemen van de netbeheerders kunnen worden verwerkt. Bovendien maakt deze digitalisering een verdere ketenintegratie mogelijk en wordt een grote stap gezet in kwaliteit van data-aanlevering en doorlooptijd. Daarnaast schrijft de aanstaande wijziging in de wet WION voor dat gas-huisaansluitingen gevectoriseerd moeten worden aangeleverd bij een Klic-melding. Naar verwachting zal ook de wetgeving voor andere disciplines veranderen. Het aanleveren van PDF-schetsen is dan simpelweg geen optie meer, want directe verwerking in het GIS is vanaf dat moment een vereiste.

En de aannemers dan?
De grote waarde van een systeem voor gegevensuitwisseling in XML staat voor de netbeheerders dus buiten kijf. Maar wat vindt de aannemer er eigenlijk van? De vertegenwoordigers van aannemers die wij als GOconnectIT wekelijks tegenkomen, zijn niet onverdeeld positief. Vooral de aannemers die nog stappen moeten maken in digitalisering, laten zich kritisch uit: "De netbeheerders verzinnen weer eens wat waar we op korte termijn aan moeten voldoen" en "Wij moeten investeren, maar zij plukken er de vruchten van". Uiteraard zit daar een kern van waarheid in. Maar is het DSP voor aannemers dan slechts een noodzakelijk kwaad? De afgelopen jaren hebben wij bij vele tientallen aannemers gezien dat zij bijna allemaal verlies draaien in het aansluitproces. Er zijn echter ook uitzonderingen, namelijk partijen die het verschil maken met een strak ingericht en inzichtelijk proces. Door de eigen werkwijze kritisch te bekijken en stappen te zetten op het gebied van automatisering, kunnen zij faalkosten reduceren en risico’s managen. Daarnaast is de uitvoering en voortgang volledig inzichtelijk en niet geheel onbelangrijk; sneller afrekenen (én betaald krijgen) is mogelijk.

Een ander werkproces
Laten we daarom de kostendiscussie eens achterwege laten en in plaats van “Wie gaat dat betalen” de kritische vraag stellen: “Hoe efficiënt en effectief werkt het aansluitproces nu eigenlijk?” Alle aannemers doen enorm hun best, maar al wel 15 jaar op nagenoeg dezelfde wijze. Keihard werken en niets verdienen of zelfs verlies maken. Excellijstjes met overzichten, mapjes printen, gegevens overtypen, schetsen overtekenen, discussies over meerwerk in veel gevallen zonder goede bewijsvoering, veel te veel onderhanden werk, veel afkeur, enzovoorts. En juist daarom kan het DSP een zege voor de branche zijn. Zonder de druk vanuit de netbeheerders verandert er de komende jaren naar verwachting bij heel veel aannemers namelijk niet veel. Door de komst van het DSP worden aannemers gedwongen te veranderen en in staat gesteld grote stappen te maken en processen aan te passen. De directie zal het op de agenda moeten zetten. Door er een speerpunt van te maken, biedt het een kans om de komende jaren te overleven en mogelijk zelfs een eind te maken aan het werken onder kostprijs.

Randvoorwaarden voor verandering
Het aanpassen van werkprocessen moet zeker niet worden onderschat. De techniek is er klaar voor, maar ook de organisatie moet mee. En juist dat vormt een uitdaging. Verandering stuit vaak op weerstand. Niet iedereen stelt zich coöperatief op en de ene monteur heeft er meer moeite mee dan de ander. Bedrijven die een dergelijk verandertraject al achter de rug hebben, weten dat het maanden duurt voordat de resultaten zichtbaar worden en iedereen gewend is aan de nieuwe werkwijze. Het is belangrijk dat er draagvlak wordt gecreëerd. Wanneer de implementatie wordt neergelegd bij een medewerker uit de operatie, dan vormt dit een extra belasting in de vaak toch al overvolle werkweek. Geen of beperkte focus betekent dat de implementatie gedoemd is om te mislukken. Neem de tijd voor de voorbereiding en informeer naar de do’s en don’ts die partijen met ervaring willen delen. Schenk extra aandacht aan opleiding en training en communiceer vooral naar de monteurs waarom deze verandering noodzakelijk is om als bedrijf te overleven en in de toekomst nog werk te hebben.

Ketensamenwerking  
Laten we hopen dat niet slechts enkele partijen, maar alle betrokkenen gaan denken vanuit de ketengedachte. Als netbeheerders bereid zijn een deel van de kosten die de aannemers moeten maken op een of andere manier te compenseren, zijn de voordelen gelijkmatiger verdeeld en zullen ook de aannemers erop vooruit gaan. De eerste netbeheerders bewegen al die kant op door meer te selecteren op kwaliteit en minder op prijs, of door langere contracten aan te bieden bij goed functioneren. Betere tarieven en meer zekerheid bij constante kwaliteit. Op deze manier biedt de introductie van het DSP kansen voor de gehele kabel- en leidingenbranche. Hoog tijd dus om het aansluiten op het DSP op de agenda te zetten!

Over GO MapForms

Meer weten over DSP?

Neem contact op met

Contact person photo
Tim Vrijsen +31623689541
Vorige item
Volgende item