Bouwen aan de grootste zeesluis ter wereld

Bouwen aan de grootste zeesluis ter wereld

23 oktober 2017

Aannemersconsortium OpenIJ bouwt op dit moment een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Dit wordt de grootste zeesluis ter wereld, daar komt dus veel bij kijken. GOconnectIT is bij de start van het project gevraagd om het ontwerp van de kabels en leidingen ten behoeve van de tijdelijke aansluitingen en definitieve aansluitingen nader uit te werken. Na de ontwerpfase is GOconnectIT ook verantwoordelijk voor de coördinatie tijdens de uitvoering om zodoende het proces omtrent kabels en leidingen in goede banen te leiden.

De huidige zeesluis stamt uit 1929. Deze zou 100 jaar mee moeten gaan, maar deze planning is ingehaald door technische en ook economische ontwikkelingen. De sluis begint te klein worden voor de steeds grotere zee- en cruiseschepen. Om de internationale allure van het Amsterdamse havengebied te behouden is een nieuwe, bredere sluis noodzakelijk.

Consortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Tijdens de werkzaamheden blijft het sluizencomplex in bedrijf en is het gebied altijd bereikbaar. De nieuwe zeesluis is naast de bestaande Noordersluis geprojecteerd (zie afbeelding hierboven) waarbij bestaande kabels en leidingen van netbeheerders verlegd moeten worden. Ook zal de nieuwe sluis voorzien worden van nieuwe kabels en leidingen om de uitvoering mogelijk te maken en in een later stadium aansluitingen naar bestaande bebouwingen en de nieuwe sluis te garanderen. Om de aansluitingen mogelijk te maken zijn diverse tracés ontworpen die het gehele sluizencomplex kruisen. Het hele gebied gaat op de schop. Stukken land worden afgegraven en onder water gezet en even verderop wordt juist land ingewonnen. Het is in de ontwerpfase een intensief traject geweest om te komen tot een ontwerp voor tijdelijke en definitieve aansluitingen waarbij zo min mogelijk verleggingen plaatsvinden.

‘Over elk korreltje zand is nagedacht’, vertelt Ron van Brenk, projectleider kabels en leidingen vanuit GOconnectIT. ‘Om de bouw van de nieuwe zeesluis mogelijk te maken zijn eerst de tijdelijke (bouw)aansluitingen gelegd en zijn alle bestaande kabels en leidingen zoveel mogelijk buiten de invloedsgebieden van de nieuwe zeesluis verlegd. Hiervoor zijn aan het begin van het project meerdere grote gestuurde boringen buiten projectgrenzen gerealiseerd om zodoende de aanwezige kabels en leidingen te verleggen. Hierdoor zijn verschillende raakvlakken met kabels en leidingen in één keer opgelost. De nieuwe boringen zijn ook een aanvoer van de juiste kabels en leidingen om zodoende de juiste voorzieningen te hebben op het bouwterrein. Tussen de tijdelijke aanleg van de bouwvoeding en de definitieve aanleg voor de besturing van de sluis zijn ongeveer 15 verleggingen opgenomen. Zo is er geen verstoring van de oude sluis en het gebruik van de openbare weg.’

Het kabel- en leidingengebied loopt tot aan het nieuwe bediengebouw van het sluizencomplex, hier worden ook de deuren bediend. In Zuid-Korea wordt momenteel gewerkt aan innovatieve deuren voor de nieuwe sluis, terwijl OpenIJ in IJmuiden druk is met de bouwkuipen en de deurkassen. Het water kan door de sluisdeuren zelf worden afgevoerd in plaats van door omloopriolen naast de sluis. Ook hebben de deuren een waterkerende functie, waarmee de sluis goed voorbereid is op de toekomst met de stijgende zeespiegel.

‘Het is een zeer indrukwekkend project om aan mee te mogen werken,’ vertelt Ron van Brenk. ‘Ook in dit project is weer duidelijk geworden welke invloed onbekende kabels en leidingen kunnen hebben op een project. Dit heeft voor een moeizame start gezorgd, echter door in het begin van het project direct veel energie te steken in de relatie met de stakeholders is ervoor gezorgd dat ondanks de onbekende kabels en leidingen geen stagnatie is opgelopen.’ De bouw is inmiddels in volle gang en de nieuwe zeesluis zal eind 2019 beschikbaar zijn voor scheepvaart.

Meer projecten

Meer weten over dit project?

Neem contact op met

Contact person photo
Otmar Beltman +31857733650
Vorige item
Volgende item