A15 MaVa: kabels en leidingen in complex gebied

A15 MaVa: kabels en leidingen in complex gebied

4 december 2017

De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein ondergaat grote reconstructies met als doel: minder files en een betere doorstromen van het verkeer. Dit stuk snelweg van ongeveer 37 kilometer omvat niet alleen extra rijstroken, maar ook vernieuwing van diverse bruggen en tunnels. Rijkswaterstaat verstrekte deze opdracht aan het consortium A-lanes A15.

GOconnectIT al een tijdje betrokken bij dit project. In eerste instantie voor de conditionering van kabels en leidingen voor de verbreding van de snelweg. Het voorbereidende werk is op sommige gedeeltes complex, vanwege alle industrie op de Maasvlakte en het Botlekgebied met niet alledaagse leidingen. Daarom is Ron van Brenk in een later stadium wederom bij het project gevraagd voor de verleggingen en aanpassingen in het Botlekgebied.

Naast de oude Botlekbrug over de Oude Maas is een nieuwe, grotere hefbrug geplaatst. Hierdoor kunnen grotere schepen de brug passeren zonder dat deze geopend hoeft te worden en is het wegdek van twee naar vier rijstroken gegaan. De oude brug moest gemiddeld 50 keer per dag open voor schepen, met de nieuwe hogere brug is dit gereduceerd tot gemiddeld 20 brugopeningen. De bediening is op afstand door de verkeersmanagementcentrale, terwijl een brugwachter de oude brug nog handmatig bediende.

Naast de Botlekbrug ligt de fluorwaterstoffabriek van Shell Pernis. Dit betekent dat er veel gasleidingen en andere leidingen met gevaarlijke chemische stoffen in het gebied lopen. Erg druk onder de grond met veel leidingstraten waar niet op gebouw mag worden, ook van de vele andere industrieën én gemeenten in dit gebied. Een van de meest complexe situaties in Nederland voor verleggingen. Een interessante klus voor GOconnectIT dus!

Meer projecten

Meer weten over dit project?

Neem contact op met

Contact person photo
Kevin Gravesteijn +31857733650
Vorige item
Volgende item