5 tips om te voldoen aan de richtlijn CROW 400

5 tips om te voldoen aan de richtlijn CROW 400

27 februari 2020

Voor graafwerkzaamheden in de openbare ruimte gelden strikte regels. Hiervoor is de richtlijn CROW 400 opgesteld. Zo zijn grondroerders verplicht om vroegtijdig te informeren of je te maken krijgt met verontreinigde bodem. Waar moet je aan denken bij het voldoen aan de CROW 400? We geven 5 tips!

  1. Zorg voor veiligheid van mens en milieu

Graafwerkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen ernstige schade aan de gezondheid van mensen aanrichten en door verspreiding van de grond milieuschade veroorzaken. Daarom is het belangrijk volgens de CROW 400 richtlijn te werken. Voor de gezondheid van grondroerders, omstanders, omwonenden en ter bescherming van flora en fauna.

  1. Start tijdig met de onderzoeksfase

Door op tijd onderzoek te doen naar bodemverontreiniging kun je veel leed voorkomen. Bovendien gelden voor zowel een gezonde werkomgeving als voor het milieu wettelijke regels. Voorkom dat je door tijdgebrek schade veroorzaakt.

  1. Weet wat te doen in geval van calamiteiten

In het geval van een calamiteit of storing is er geen tijd voor een quick scan of nader onderzoek. In dit geval kan de zogenaamde storingskaart onder voorwaarden worden gebruikt. Hierin vindt je informatie over het type verontreiniging, drempelwaarden en vervuilingsklasse van de bodemverontreinigingen. Een storingskaart is snel en eenvoudig online te raadplegen via GO InfraMaps.

  1. Zorg dat alle betrokkenen dezelfde informatie hebben

Het is belangrijk dat de hele keten beschikt over dezelfde gegevens, zodat alle betrokkenen dezelfde informatie hebben. Dit is van essentieel belang bij het samenwerken op verschillende locaties en in verschillende rollen.

  1. Zorg dat informatie altijd en overal beschikbaar is

Het is belangrijk om altijd de juiste gegevens bij de hand te hebben. Niet alleen tijdens de onderzoeksfase op kantoor, maar ook wanneer je buiten in het veld staat. Onze technologie kan je daarmee helpen zodat je altijd en overal je data kunt inzien op je laptop, tablet of smartphone.

Voldoen aan de richtlijn CROW 400 bij graafwerkzaamheden vraagt aandacht in zowel de calculatie, voorbereiding als in de uitvoering van werkzaamheden. Om het volledige proces te verbeteren en te ondersteunen hebben we een nieuw softwareproduct ontwikkeld: GO InfraMaps. Hiermee kun je veel kaarten in samenhang bekijken en analyseren, en dat in één cloudplatform. Zo kun je bijvoorbeeld zien waar de bodem verontreinigd is in het graafgebied en risico-analyses uitvoeren in relatie tot de graafwerkzaamheden.

Meer over GO InfraMaps

Meer weten over CROW400?

Neem contact op

Contact person photo
Patrick Straver +31857733656
Vorige item
Volgende item