Wijzigingswet WION – ‘vakantieleesvoer’

Wijzigingswet WION – ‘vakantieleesvoer’

Iedereen die te maken heeft met de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) weet inmiddels dat er een verandering aan zit te komen. Het programma KLIC-WIN draait op volle toeren, en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Het is inmiddels mogelijk om een beperkte IMKL2015 dataset te valideren via het portaal van het Kadaster. Maar voor de systemen echt live gaan, zal de wet nog moeten worden aangepast. Vorige week is de internetconsultatie van de nieuwe WION wetgeving gestart.

Altijd leuk, een dergelijke internetconsultatie, midden in de zomer! Want wat is er nou leuker dan voor je tent de consultatie door te nemen? Dat doet me denken aan vorig jaar, ook toen was er consultatie in het kader van de WION. In die consultatie werd ook voor het eerst de term WIBON geïntroduceerd: Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten. Mocht u geen zin hebben om de hele WION consultatie door te nemen, dan vat ik graag de belangrijkste wijzigingen voor u samen.

In de WION consultatie die nu dus actueel is, wordt ook al gerefereerd naar de WIBON. Het is dus de bedoeling, dat de nieuwe WION wetgeving die nu ter consultatie is aangeboden, 1-op-1 wordt overgenomen in de toekomstige WIBON. Zodra de WIBON in werking treedt, komt daarna de WION te vervallen. Volgt u me nog? Ik had zelf ook wel moeite om het te doorgronden. De volgende zin in de begeleidende tekst van de consultatie heb ik een aantal keer moeten lezen voor ik hem begreep:

“In het kader van de samenloop van dat conceptwetsvoorstel met het onderhavige conceptwetsvoorstel zal het onderhavige conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de WION worden vormgegeven als een wijziging van de WIBON.”

Maar ik ben dan ook geen jurist.

Ik heb de toelichtingsmemo in detail doorgenomen. In onderstaande paragrafen probeer ik de belangrijkste wijzigingen zo goed als mogelijk voor u samen te vatten. Heeft u de behoefte om hierover nog een keer verder te praten, dan kunt u me benaderen via dit e-mail adres. Wilt u als netbeheerder of grondroerder reageren op de consultatie, dan heeft u daarvoor tot 31 augustus de tijd.

Verplichte verstrekking huisaansluitingen
Tot op heden is het niet verplicht om huisaansluitingen te leveren. Dit gaat veranderen. In het voorstel wordt aangegeven dat alle netbeheerders met huisaansluitingen deze digitaal moeten gaan leveren, en wel in vector formaat. Omdat er slechts weinig netbeheerders zijn die al hun huisaansluitingen digitaal beschikbaar hebben wordt een gefaseerde invoering voorgesteld. Na invoering van de wet, zullen huisaansluitingen van gas binnen een jaar digitaal geleverd moeten worden. Huisaansluitingen die betrekking hebben op elektriciteits- en waterleidingen en telecomkabels moeten binnen 5 jaar digitaal geleverd moeten worden. Huisaansluitingen die betrekking hebben op riolering (beheert door gemeentes), moeten binnen 10 jaar gedigitaliseerd zijn. Ook gemeentes zullen dus de huisaansluitingen moeten digitaliseren.

Eisvoorzorgmaatregelen
De procedure voor eisvoorzorgsmaatregelen wordt aangepast. De voorgestelde wijziging houdt in dat de netbeheerder eerst aan de grondroerder meldt of voorzorgsmaatregelen nodig kunnen zijn en dat vervolgens de grondroerder en de netbeheerder samen afspraken maken over de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Zo is voor beide partijen duidelijk wat van hen wordt verwacht om onnodige vertraging zo veel mogelijk voorkomen.

Registratie van netten en afwijkende ligging
Het gaat nog al eens mis met de registratie van een netwerk, als dat wordt overgedragen van de ene netbeheerder naar de andere. Daarom wordt de registratieverplichting voor de netbeheerder aangescherpt. Zo moet bij overdracht voortaan een gezamenlijke klic-melding worden gedaan, welke aantoont dat de overdracht ook in het kader van de WION goed is geregeld.
Ook is geconstateerd dat de naleving van de plicht om afwijkende ligging te melden bij het Kadaster nog voor significante verbetering vatbaar is. Om expliciet te maken dat van de netbeheerder spoedige actie wordt verwacht ingeval de ligging van zijn net afwijkt van de liggingsgegevens die hij eerder aan heeft verstrekt, wordt de termijn waarbinnen de noodzakelijke maatregelen moeten worden getroffen daarom aangepast. Door de toevoeging van ‘onverwijld’ in de wettekst, wordt de netbeheerder verplicht om onverwijld actie te ondernemen in de gevallen waarin dat redelijkerwijs mogelijk is. Met andere woorden, in het geval van een afwijkende ligging zal de netbeheerder direct in actie moeten komen om de afwijkende ligging te verwerken.

Levering in vectorformaat
Tot op heden werd informatie over kabels en leidingen uitgewisseld in .png formaat (plaatjes oftewel rasterformaat). De nieuwe wetgeving voorziet er in dat de informatie in vectorformaat wordt uitgewisseld. Grote voordeel hiervan is dat dit bestandsformaat beter bruikbaar is in andere programma’s (Geografische Informatie Systemen) en toepassingen. Ook kan de ligging van de kabel of leiding nauwkeuriger worden weergegeven.

Uitbreiding Elektronisch Informatiesysteem
Er komt een centrale omgeving waar netbeheerders hun assetdata neer kunnen zetten. Het kadaster zal daarmee de uitwisseling van informatie in het kader van de WION voor haar rekening nemen. Daarnaast zal dit nieuwe informatiesysteem dan ook informatie uitwisselen in het kader van INSPIRE. Als een netbeheerder dus aansluit op de centrale omgeving van het Kadaster wordt ook de invulling van de INSPIRE wetgeving door het Kadaster verzorgd. GOconnectIT gaat haar klanten ontzorgen bij de aansluiting op de centrale omgeving van het Kadaster. GO WIBON maakt dit mogelijk.

Doekele Rienks, juli 2016

Bronvermelding: 160706 wijziging WION – MvT (concept t.b.v. consultatie) (2).pdf

Vorige item