Omgevingsinformatie delen via GO WIBON

Omgevingsinformatie delen via GO WIBON

GO WIBON biedt kabel- en leidingbeheerders de mogelijkheid om naast de ligging gegevens van kabels en leidingen, ook informatie uit te wisselen over de (leef)omgeving.

Met bovengrondse- en ondergrondse omgevingsinformatie kunnen netbeheerders beter de impact onderzoeken die nieuwbouw, wijzigingen of reconstructies van de kabels- en leidingen op de leefomgeving kunnen hebben. Anderzijds oefent de leefomgeving ook invloed uit op de bestaande kabel- en leidinginfrastructuren. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Openbaar groen, kunstwerken, bodembedekking, grondslag, bodemverontreiniging of kabel- en leidingen van andere netbeheerders zijn allen thema’s die invloed op elkaar kunnen uitoefenen op de kabel- en leidinginfrastructuren van u als netbeheerder.

Veiligheid en toegankelijkheid
De veiligheid van de leefomgeving staat altijd voorop. De toegankelijkheid van de burger op de basisinfrastructuren (energie, water en gas) dient zoveel mogelijk te worden gegarandeerd. Denk hierbij aan veranderingen in de bodem door allerlei oorzaken. Oorzaken zoals veranderde grondwaterstanden, groeiende boomwortels of andere infrastructuren die invloed kunnen hebben op het instand houden (beheren) van uw infrastructuren. Of nog erger, graafschade waardoor direct de veiligheid van de omgeving of de toegankelijkheid van de basisinfrastructuren worden bedreigd. Allemaal zaken waar u als netbeheerder in geval van calamiteiten op voorbereid moet zijn en die u, daar waar mogelijk, wilt voorkomen.

Beheren infrastructuren
De eenvoudigste manier om de impact van de (leef)omgeving op uw infrastructuren te bepalen is dit op basis van themakaarten deze te schouwen. Vervolgens de risico’s in kaart te brengen en deze op basis van de risico’s op locatie te (laten)onderzoeken. Laat u informeren over de mogelijkheden om uw infrastructuren predicatief veilig en betrouwbaar te beheren. Weet u welke risico’s uw infrastructuur loopt? Wanneer onderhoud noodzakelijk is? Hoe u ervoor zorgt dat uw kabel- of leiding netwerk niet door graafwerkzaamheden wordt beschadigd? Allemaal vragen die een specifieke oplossingen vragen. Hoe? Wij kunnen helpen, laat u informeren.

Meer informatie
Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen via info@goconnectit.nl of +31343575371.

Volgende item