Mobiele Oplossingen

Onze mobiele oplossingen bieden bedrijven de mogelijkheid grote stappen te maken in efficiëntie, doorlooptijd en kwaliteit. Zowel voor het bekijken als voor het registreren van data door kabel- en leidingmonteurs bieden wij een passende oplossing. De gebruikersvriendelijke apps vergroten de bereidheid van de monteurs met onze oplossing te werken aanzienlijk. Vele aannemers en netbeheerders zijn u voorgegaan en hebben de voordelen van onze oplossingen reeds ervaren.

GMF Aansluitingen Service

De GMF Aansluitingen Service digitaliseert en automatiseert met behulp van GO MapForms (GMF) alle administratieve werkzaamheden binnen het aansluitproces. De digitale werkmap vervangt de papieren werkmap en vereenvoudigt en versnelt zo de processen rondom de uitvoering. De revisie en overige gegevens/foto’s kunt u voortaan binnen 24 uur na aanleg bij uw opdrachtgever aanleveren.

De GMF Aansluitingen Service bestaat uit een GMF Beheer applicatie voor op kantoor en een GMF App voor de gebruikers in het veld. GMF Beheer is voor de planner/werkvoorbereider en controleur/tekenaar en staat in de Cloud op de hostingomgeving van GOconnectIT. De medewerkers op kantoor loggen hierop in met behulp van de GMF software op hun pc of laptop. De GMF App in het veld is voor de monteur en schouwer, zij werken op een Android tablet met de app.

In GMF Beheer bekijkt u op kantoor alle gegevens van de werkopdrachten. Belangrijke kenmerken van deze applicatie zijn:

•          Invoeren werkopdrachten;

•          Aanvullen werkopdrachten/formulieren incl. bijlagen;

•          Automatisch Klic/BAG onderhouden toevoegen o.b.v. uitvoeringsweek indien de KlIC Altijd en Overal Service ook wordt gebruikt;

•          Toewijzen werkopdrachten op week- en gebruikersniveau;

•          Monitoren aansluitingen proces;

•          Controle werkopdrachten en formulieren;

•          Aanpassen ingevulde formulieren en schetsen;

•          Oplevering in vooraf gespecificeerd formaat;

•          Mogelijkheid tot koppeling met externe systemen (maatwerk).

De gebruikers in het veld handelen hun werkopdrachten eenvoudig en efficiënt af met de GMF App. Belangrijke functionaliteiten van deze app zijn:

•          Ondersteuning bij het schouwen en de uitvoering;

•          Ophalen en afhandelen/completeren werkopdrachten;

•          Controle op volledigheid ingevulde formulieren en schetsen;

•          Validatie op schetswerk en alfanumerieke velden (o.b.v. specificaties van de netbeheerders);

•          Generieke interface, ongeacht netbeheerder of soort formulier;

•          Schetsen op topografische ondergrond (KLIC en BAG), niet op sjabloonschetsen;

•          Maatvoering op basis van nulpuntsmaatvoering.

Met de GO MapForms App is het mogelijk aansluitschetsen op geografische ondergronden in te tekenen, waarna een schets op coördinaten wordt gegenereerd. En dit zonder het gebruik van een landmeetkundig gps-apparaat! De werkwijze voor de monteurs verandert niet drastisch. Het verschil is dat de registratie digitaal gebeurt. Huisaansluitingen of OV-masten kunnen gewoon met het traditionele meetlint worden ingemeten. De GO MapForms App vertaalt deze inmeting vervolgens naar een schets/revisie op coördinaten, die zonder tussenkomst van een tekenaar in de GIS-systemen van de netbeheerders kan worden ingelezen.

GOconnectIT is de enige partij die samen met diverse netbeheerders heeft aangetoond dat de monteur op de put een schets kan maken die vervolgens in de verschillende GIS-systemen kan worden geïmporteerd.

De GMF Aansluitingen Service is onder andere geschikt voor combi- en soloaansluitingen gas, energie, water, Cai, Telecom en openbare verlichting.

GMF Hoofdnet Service

Met de GMF Hoofdnet Service gaan we nog een stap verder dan de traditionele inmeetsoftware. De koppeling tussen de GMF App en gps-apparatuur maakt het mogelijk de ligging van kabels, leidingen en objecten direct in te meten. De GMF App zorgt ervoor dat de monteur ook direct de juiste gegevens bij de ingemeten objecten registreert. Omdat het gehele gegevensmodel van de opdrachtgever in de GMF App aanwezig is, kan de revisie direct vanaf de put worden opgeleverd. De gegenereerde revisie kan zonder handmatige verwerkingsslag in het GIS van de opdrachtgever worden geïmporteerd.

Zo wordt de wens van elke aannemer en netbeheerder werkelijkheid: een aangelegd tracé is voortaan binnen 24 uur verwerkt in het GIS. Zeer ruim binnen de 30 dagen die de WION voorschrijft, waardoor de kans op graafschades nog verder wordt verkleind. De efficiëntieslag bij de aannemer en de opdrachtgever, gecombineerd met een grote reductie van de onderhanden werkpositie bij de aannemer, maakt de GMF Hoofdnet Service een gewild instrument.

GMF Asset Registratie

De steeds strengere wetgeving dwingt netbeheerders de assetinformatie compleet en juist in de systemen te verwerken. Onze mobiele oplossingen worden dan ook ingezet bij een veelvoud aan assetgerelateerde werkzaamheden zoals stationsregistraties (HD/ MS/ HS), appendagecontroles en de registratie van KB-meetpunten in combinatie met gps.

De insteek is altijd dat de opgenomen gegevens direct in het GIS van de opdrachtgever moeten worden geïmporteerd. Zo heeft GOconnectIT naast mobiele oplossingen al diverse importmodules op GIS-systemen van netbeheerders gebouwd. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met assetregistratie in het veld in combinatie met Smallworld GIS. Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Augmented Reality

GOconnectIT werkt al aan de volgende stap in het visualiseren van kabel- en leidinggerelateerde gegevens: Augmented Reality. Deze functionaliteit wordt toegevoegd aan de huidige apps en combineert tekeningen van kabels en leidingen met het beeld van de werkelijkheid. De gebruiker in het veld ziet op zijn scherm een live beeld van de werkelijkheid met daarin verweven de tekeningen van het Kadaster met de kabels en leidingen. Op deze manier is het voor de gebruiker nog makkelijker ter plaatse de juiste preventiemaatregelen uit te voeren. En - niet onbelangrijk - het maakt het werk van de kabel- en leidingspecialisten vele malen interessanter!

Adres

Fultonbaan 52
3439 NE Nieuwegein

Postbus 1543
3430 BM Nieuwegein

T: 0343 – 575 371
E: info@goconnectit.nl

Vrijblijvend informatie aanvragen

Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

Terug naar boven