Klic

GOconnectIT biedt digitale oplossingen ter ondersteuning van het gehele Klic proces. Van de volledige automatische afhandeling van de aanvraag op de site van het Kadaster tot aan het raadplegen van de Klic in het veld en het vastleggen van preventiemaatregelen. Dagelijks wordt er door meer dan duizend grondroerders in Nederland gebruik gemaakt van onze innovatieve oplossingen en de Klic App staat inmiddels op meer dan 20.000 mobiele apparaten in Nederland! Dit vereenvoudigt en verbetert werkprocessen en draagt bij aan het voorkomen van graafschade.

Klic App

Met de Klic App staat uw Klic melding binnen enkele minuten op uw tablet of smartphone (Android, iOS en Windows) of laptop (Windows XP/7/10). Hierdoor is het niet meer nodig om alle Klic tekeningen te printen en hebben de mensen in het veld altijd de juiste gegevens bij de hand. Zo voldoet u volledig aan de WION, kunnen de gegevens van het Kadaster zorgvuldiger worden geraadpleegd en wordt de kans op graafschade aanzienlijk verkleind!

Inmiddels zijn er vele honderden bedrijven die met de Klic App werken en zonder enige uitzondering zijn zij laaiend enthousiast. De app wordt beoordeeld met een 8,3 en in 88,2% van de gevallen geven gebruikers aan dat de Klic App binnen hun processen bijdraagt aan het reduceren van graafschade.

Bent u benieuwd naar de voordelen van de Klic App? Bezoek dan onze website www.klic-app.nl en maak een account aan. Ook kunt u de Klic App gratis downloaden in de App Store, Google Play of de Windows Store en ervaren wat de applicatie u biedt. 

Klic Altijd en Overal Service

Naast de Klic App voor de gebruikers in het veld, bestaat deze service uit een beheermodule voor op kantoor waarmee het Klic proces op een eenvoudige wijze wordt ondersteund en geautomatiseerd. Zo kunt u het Klic proces borgen en grip houden op de wettelijke kaders in verband met bijvoorbeeld “geldigheid Klic melding”, “Eis Voorzorg” en “Klic aanwezig op locatie”. U ziet in één overzicht welke Klic meldingen zijn aangevraagd en aan welke gebruikers de Klic meldingen zijn toegewezen. Omdat de e-mails vanuit het Kadaster door de Klic Altijd en Overal Service automatisch worden verwerkt is het proces, op het toewijzen aan de gebruikers in het veld na, volledig geautomatiseerd.

De oplossing draait in de cloud, waardoor u als klant geen omkijken heeft naar het technisch applicatiebeheer. Het toevoegen en verwijderen van gebruikers kunt u vervolgens zelf uitvoeren zonder dat u ons daarvoor nodig heeft. De Klic App is namelijk gratis en onbeperkt te installeren voor uw eigen medewerkers en voor onderaannemers. De afrekening is puur gebaseerd op het gebruik van de service. Eventueel is de Klic Altijd en Overal Service aan uw ERP systeem te koppelen.

De Klic Altijd en Overal Service is interessant voor bedrijven die meer dan 150 Klic meldingen per jaar doen. Bedrijven die minder dan 150 Klic meldingen per jaar doen adviseren wij te werken via www.klic-app.nl.  

Preventie Service

Het wordt steeds belangrijker om preventiemaatregelen vast te leggen. Niet alleen vanwege de veranderende eisen van de opdrachtgever en strenger toezicht op het naleven van de WION door het Agentschap Telecom, maar ook omdat het uw medewerkers scherp houdt en het uw positie richting verzekeraars verbetert. 

De Preventie Service is een gebruiksvriendelijke oplossing van GOconnectIT die de gebruiker in het veld helpt bij het vastleggen van preventiemaatregelen. Het registreert proefsleuven, bewijst dat de KLIC is geraadpleegd, registreert het gps-spoor van uw medewerkers en registreert eenvoudig afwijkende situaties of graafschades. Van deze informatie wordt op kantoor automatisch een preventiedossier gegenereerd waarmee u kunt aantonen welke (preventieve) maatregelen u hebt getroffen. Dit preventiedossier geeft u inzicht in welke medewerkers zorgvuldig werken en ondersteunt u bij het evalueren van projecten. Daarnaast staat u met het preventierapport sterker bij het afhandelen van schades met uw verzekeringsmaatschappij of bij het onderhandelen over verzekeringspremies. Verder dient het als bewijsvoering bij claims van netbeheerders: u kunt exact aantonen waar u gewerkt hebt en welke maatregelen u hebt getroffen. Kortom: met de Preventie Service voorkomt u gedoe en werkt u veiliger.

De Preventie Service is een uitbreiding op de Klic Altijd en Overal Service en bestaat uit een kantoorcomponent in combinatie met een app voor in het veld. Het ondersteunt de volgende zaken:

 • Raadplegen Klic meldingen
 • Automatische vastlegging GPS spoor
 • Registreren afspraken omtrent Eis Voorzorg
 • Vastleggen proefsleuven met foto's en de aangetroffen kabels en leidingen, datum en tijd (automatisch)
 • Registreren afwijkende situatie
 • Registreren graafschade
 • Genereren preventierapport

   Registratie proefsleuf

Bij het vastleggen van een proefsleuf doorloopt u bovenstaande stappen. Op dezelfde manier registreert u ook afwijkende situaties, graafschades en contact met netbeheerders (Eis Voorzorg afhandeling). De gps-route wordt automatisch gelogd.

 GPS Logging                                                  Registratie Graafschade                                    Registratie Afwijkende situatie

Bekijk hier een voorbeeld van een Preventierapport. Dit rapport dient als voorbeeld, er kunnen wijzigingen zijn doorgevoerd.

Preventie Dashboard

Het Preventie Dashboard is dé tool om op kantoor eenvoudig en snel ‘real time’ management overzichten te genereren per regio, ploeg en of medewerker. Dit geeft concrete input om te bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan. Op basis hiervan kan er preventief worden gehandeld en wordt preventie structureel en op solide wijze geïntegreerd in proces en bedrijfsvoering.

Het Preventie Dashboard integreert alle data vastgelegd met behulp van de Preventie Service en geeft op hoofdniveau inzicht in het graafgedrag. Dit betekent dat u in één oogopslag in grafische weergave de totalen of gemiddelden van de afgelopen maand kunt inzien. Daarnaast wordt door een overzichtelijke lijstweergave (ranking) direct duidelijk welke medewerkers het beste en minste presteren. Het Preventie Dashboard biedt naast hoofdlijnen en trends inzicht in: 

 • GraafschadesPreventiedashboard
 • Het gebruik van de Klic
 • Afwijkende situaties Proefsleuven

Binnen deze overzichten is het mogelijk om te filteren op: 

 • Periodes (instelbare periode)
 • Regio (specifiek, totaal)
 • Medewerkers (individueel, ploegen)
 • Type aggregatie (totaal, procentueel)

Door de filtermogelijkheden kunt u specifieke overzichten genereren, waaruit bijvoorbeeld blijkt of er in een bepaalde periode minder of juist meer preventiemaatregelen zijn toegepast en hoe er met de Klic meldingen wordt omgegaan. Dit maakt inzichtelijk in welke regio en bij welke medewerkers extra aandacht nodig is.

Het Preventie Dashboard maakt preventiedata inzichtelijk. Hoe gaan medewerkers op diverse locaties en projecten om met Klic meldingen? Welke maatregelen worden vastgelegd en hoe verhoudt zich dit tot eventuele graafschade? Gerapporteerde data en analyses maakt gericht sturen mogelijk, zorgt voor bewustwording en draagt bij aan reductie van graafschade. Omdat er vaak meerdere projecten tegelijkertijd lopen, is het een uitdaging om overzicht te behouden. U kunt simpelweg niet op alle plekken aanwezig zijn. Het Preventie Dashboard zorgt voor transparantie en maakt duidelijk op welke wijze er wordt omgegaan met preventiemaatregelen. Dit maakt tijdig bijsturen mogelijk en draagt bij aan het voorkomen van onnodige schade. Met het Preventie Dashboard wordt én blijft graafschade preventie ‘top of mind’.

 

Klic Aanvraag Service

Grote aannemers weten het: er gaat veel tijd zitten in het doen van KLIC-meldingen bij het Kadaster. GOconnectIT heeft daar met de Klic Aanvraag Service een handige oplossing voor. De Klic Aanvraag Service is een aanvulling op de Klic Altijd en Overal Service en automatiseert het aanvragen van KLIC-meldingen via KLIC-online. Met deze gebruiksvriendelijke tool bespaart u een hoop tijd!

De KLIC-aanvraag kan automatisch worden gedaan op basis van een adres, adressenreeks of coördinaat. De Klic Aanvraag Service maakt het eenvoudig voor de gebruikers om graafpolygonen te registreren en levert meteen tijdwinst op. Voor nog meer gebruiksgemak kunnen we de Klic Aanvraag Service koppelen aan uw ERP-systeem.

Binnenkort beschikbaar: Bij grote gebieden kunt u het gebied intekenen waarna de Klic Aanvraag Service dit opdeelt in gebieden van maximaal 500m x 500m. De gebruiker kan hierbij verschillende uitvoeringsdata opgeven zodat de KLIC-meldingen automatisch worden gedaan conform de fasering van het project. Ook herhaalaanvragen doet u op deze manier razendsnel.

BijlageGrootte
Voorbeeld Preventierapport1.15 MB

Adres

Fultonbaan 52
3439 NE Nieuwegein

Postbus 1543
3430 BM Nieuwegein

T: 0343 – 575 371
E: info@goconnectit.nl

Vrijblijvend informatie aanvragen

Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

Terug naar boven