Juridisch Advies

Het voorbereiden en uitvoeren van kabel- en leidingprojecten kent vele uitdagingen. De dienstverlening van GOconnectIT reikt veel verder dan het leveren van projectmanagers en ondersteunende software: ook voor juridisch advies bent u bij ons aan het juiste adres.

De juridische aspecten omtrent het opzeggen van duurovereenkomsten, het intrekken van vergunningen, nadeelcompensatie en aansprakelijkheid bij leidingschades zijn ingewikkeld. Onze specialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en lossen graag uw vraagstukken op. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van het juiste juridische kader, het aanscherpen van beleid en zelfs met het opleiden van u en uw collega’s. Zo verbetert de manier waarop uw organisatie met kabels en leidingen omgaat structureel. 

Wet- en Regelgeving

De versnipperde wet- en regelgeving op het gebied van kabels en leidingen zorgt vaak voor de nodige onduidelijkheid binnen projecten:

  • Wanneer mag een overheid van een netbeheerder verlangen dat deze haar kabels/leidingen verlegt?
  • Is een netbeheerder in alle situaties zonder meer verplicht haar kabels/leidingen te verleggen?
  • Wat kunt u doen als er een meningsverschil bestaat over de te kiezen technische oplossing?
  • Welke partij dient welke kosten te dragen?
  • Welke stappen zijn er te nemen als er onvoorziene omstandigheden optreden?
  • Wat kunt u doen als een kabel/leiding niet-tijdig is verlegd?
  • Hoe regelt u dat de conditionering van kabels en leidingen op een goede manier terugkomt in de uitvraag en het contract met de opdrachtnemer?

Vaak hangen de antwoorden sterk af van de specifieke omstandigheden.

De juridische specialisten van GOconnectIT zijn uitstekend op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en helpen u graag bij het beantwoorden van dit soort vragen en het afhandelen van ingewikkelde kwesties.   

Beleidsdocumenten en Verordeningen

De verzelfstandiging en de toenemende diversiteit van kabel- en leidingbeheerders leidt tot een groeiende behoefte aan regie en coördinatie bij het leggen en verleggen van ondergrondse netten. Daarbij zorgt de uitrol van nieuwe netwerken en disciplines voor extra ruimtedruk in de ondergrond. Bovendien moeten we de komende decennia rekening houden met grote saneringsrondes van leidingen. Deze omstandigheden vereisen goede informatie-uitwisseling, afstemming en heldere procesafspraken.

En dat is lastig met zoveel partijen en belangen. Ook omdat de relaties tussen wegbeheerders en kabel- en leidingeigenaren er de afgelopen jaren niet beter op zijn geworden. Al met al ligt er een flink pakket uitdagingen waarvoor een solide beleid nodig is. Beleid ten aanzien van de ondergrondse netten creëert graafrust en zorgt ervoor dat alle partijen elkaar zo min mogelijk in de weg zitten. Afstemming en samenwerking voorkomt onnodige kosten en beperkt maatschappelijke overlast.

GOconnectIT helpt u bij het optuigen van overlegstructuren, relatiemanagement en de inrichting van het (ver)leggingsproces. Daarnaast assisteren wij u bij het opstellen van verordeningen en beleidsregels, zoals een Telecommunicatieverordening, Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) of een nadeelcompensatieregeling.

 

Cursussen en Workshops

Er komt nogal wat kijken bij het (ver)leggen van kabels en leidingen. Er zijn veel externe factoren waarmee u rekening moet houden en intern zijn er verschillende disciplines bij betrokken. Wanneer uw mensen goed weten wat de fases van het verleggingsproces zijn en wat binnen die fases de aandachtspunten zijn, zal het soepeler verlopen.

GOconnectIT ondersteunt u graag met een cursus die helemaal op maat is voor uw organisatie. Wij informeren  uw projectleiders/-medewerkers, juristen, risicomanagers en/of assetbeheerders over het verleggingsproces van kabels en leidingen. In de cursus is ruimschoots aandacht voor het juridisch kader, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving, het verleggingsproces, risicomanagement en bekende ‘best practices’.

Daarnaast organiseren wij regelmatig workshops bij ons op kantoor. In onze trainingsruimte praten we u dan uitvoerig bij over een specifiek onderwerp. Deze workshops kondigen wij aan via onze website en via de mail. Onze ervaring is dat de inhoudelijke component minstens zo gewaardeerd wordt als de mogelijkheid om tijdens zo’n workshop bij te praten met branchegenoten.

 

Adres

Fultonbaan 52
3439 NE Nieuwegein

Postbus 1543
3430 BM Nieuwegein

T: 0343 – 575 371
E: info@goconnectit.nl

Vrijblijvend informatie aanvragen

Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

Terug naar boven