Conditionering Kabels en Leidingen

In Nederland ligt ongeveer 1,75 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Deze dienen voor het transport van vloeistoffen, gas, elektriciteit of dataverkeer en variëren in diameter van enkele centimeters tot meer dan 2 meter. Bij de aanleg of reconstructie van infrastructuur (weg, spoor of water) kunnen deze voorzieningen de planrealisatie compliceren. De aanleg of reconstructie kan namelijk pas starten nadat de kabels en leidingen die een knelpunt vormen zijn aangepast.

Projectmanagement

GOconnectIT beschikt over ervaren adviseurs die het gehele proces kabels en leidingen binnen een project kunnen begeleiden. Zowel in de planvormings- als realisatiefase hebben onze adviseurs hun meerwaarde bewezen. Onze kracht is dat we zowel kennis hebben van de juridisch/financiële als van de technisch inhoudelijke kant van het proces. Dit maakt GOconnectIT in staat in alle fasen van een project een juiste belangenafweging te maken en met de juiste adviezen te komen. Daarnaast worden onze adviseurs ondersteund door diverse zelf ontwikkelde software tools. Deze tools maken ons in staat om in een vroeg stadium van een project waardevolle analyses te maken, maar ook snel producten als kostenramingen en kosten verdeel voorstellen te leveren. 

Onze expertise:

 • Inventariseren van kabels en leidingen
 • Uitvoeren van raakvlak- en knelpuntenanalyses
 • Opstellen van verleggingsplannen
 • Uitvoeren van wenstracé procedures
 • Genereren van kosten verdeel voorstellen via ons eigen ontwikkelde GIS-systeem
 • Opstellen van Verzoeken tot aanpassing / nemen van maatregelen
 • Opstellen van besluiten en projectovereenstemmingen
 • Uitvoeren van tracé studies
 • Opstellen en toetsen van kostenramingen in alle fasen van een project
 • Uitvoeren van risico analyses en verzorgen risicomanagement
 • Coördinatie van voorbereiding en uitvoering van verleggingstrajecten
 • Toetsen van eindspecificaties en opstellen van eindbeschikkingen
 • Opstellen van (functioneel gespecificeerde) eisen en (geïntegreerde) contracten
 • Verzorgen van (op maat gemaakte) trainingen

 

ATLAS Project

Eén van de door onszelf ontwikkelde softwaretools die wij inzetten om het proces kabels en leidingen te ondersteunen, is ATLAS Project. Met deze GIS-applicatie is het voor iedere projectbetrokkene mogelijk om geografische en administratieve gegevens van kabels en leidingen te registreren, te raadplegen, te plotten en uit te wisselen.

Met behulp van de applicatie kan eenvoudig onderscheid gemaakt worden tussen bestaande topografie en geplande topografie, evenals tussen bestaande en aan te leggen kabels en leidingen. Bovendien is het mogelijk om projecten te definiëren en aan kabels/leidingen een projectstatus toe te kennen. Vervolgens biedt ATLAS Project ook de mogelijkheid de voortgang van het project te visualiseren. Op deze manier kan het project door alle betrokkenen simpel en efficiënt gevolgd worden, zonder stapels tekeningen af te hoeven drukken.

Projecten

A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam – Almere (SAA)

Opdrachtgever: 
Rijkswaterstaat

Projectomschrijving:
Het project Schiphol-Amsterdam-Almere, afgekort SAA, is het grootste wegenbouwproject van Nederland in de periode 2012-2024. In totaal wordt 63 kilometer aan wegverbredingen gerealiseerd tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Ook omvat het project renovatie van knooppunten, aansluitingen en viaducten en de bouw van nieuwe kunstwerken; twee grote bruggen, een aquaduct en een landtunnel. Het project is opgedeeld in 5 deelprojecten die elk middels DBFM-contracten zijn (of worden) uitbesteed.

Verbreding A15 Maasvlakte-Vaanplein (MaVa)

Opdrachtgever
A-Lanes A15 (Ballast Nedam, Strukton, Strabag, John Laing)

Projectomschrijving
Het MaVa project omvat een aanpassing van de rijksweg A15 en aangrenzende infrastructuur over een lengte van 36,2 kilometer tussen de Maasvlakte en het Vaanplein bij Rotterdam. Onderdeel van het project is de bouw van de grootste hefbrug van Europa (Botlekbrug).
Specifiek op gebied van kabels & leidingen is MaVa een uitdagend project: in de regio Rijnmond liggen de meest complexe leidingsystemen van Nederland die het havengebied verbinden met het achterland (en daardoor van groot economisch belang zijn). De kabel- en leidingbeheerders spelen daarom een nadrukkelijke rol in het project.

N23 Westfrisiaweg

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Projectomschrijving
De N23 Westfrisiaweg is het Noord-Hollandse gedeelte van de N23. Het project bestaat uit:
Opwaardering van het tracé tussen Heerhugowaard en de aansluiting met de A7 nabij Hoorn, inclusief ombouw van kruisingen naar turbo-rotondes, de aanleg van parallelwegen voor langzaam verkeer en ongelijkvloerse oversteken voor voetgangers en fietsers.
Ombouw van het gedeelte tussen de aansluiting met de A7 (Hoorn-Noord) en de Markerwaardweg tot een 2x2 strooks-weg, inclusief het reconstrueren van alle aansluitingen tot ongelijkvloerse kruisingen. Hierbij wordt het tracé van de bestaande N302 gevolgd.
Tussen de Markerwaardweg en de Voetakkersweg wordt een geheel nieuwe weg aangelegd.

Masterplan N201+

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Projectomschrijving
Het Masterplan N201+ is een groot infrastructureel programma rondom Schiphol en de regio Aalsmeer. Het gaat om de verlegging van de provinciale weg N201 om Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek en het realiseren van nieuwe aansluitingen op het hoofdwegennet, A4 en A9. Het project N201+ is opgedeeld in zeven deelprojecten:
-                     Delen zijn uitgevoerd in een RAW contract
-                     Delen zijn uitgevoerd in een design en construct opdracht
-                     Één deel is uitgevoerd in een alliantie contractvorm

Boerenweteringgarage

Opdrachtgever
Combinatie Stadlander

Projectomschrijving
In opdracht van de gemeente Amsterdam realiseert de aannemerscombinatie Stadlander een parkeergarage onder de Boerenwetering, een gracht in de wijk Oude Pijp.

Adres

Fultonbaan 52
3439 NE Nieuwegein

Postbus 1543
3430 BM Nieuwegein

T: 0343 – 575 371
E: info@goconnectit.nl

Vrijblijvend informatie aanvragen

Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

Terug naar boven